Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beiratkozás-2020

Óvodánk körzethatárai utca nevek szerint:

- Balassi Bálint u.páratlan oldal 

- Balaton utca

- Falk Miksa u.

- Honvéd tér

- Jászai Mari tér

- Szt.István krt.1-15.

- Szemere u.páros oldal

smiley

Beiratkozás várhatóan 2020. május első hete.

smiley

A következő iratokra van szükség a beiratkozáshoz: 

- a gyermek lakcímkártyája

- a gyermek Taj kártyája

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- a szülő lakcímkártyája, személyigazolványa

 

 Állandó lakcímmel kapcsolatos törvényi előírás:

 18. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 24. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki: „(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: 
kötelező felvételt biztosító óvoda).
(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az  ilyen ingatlan a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a  gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az  óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez  nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a  gyermek a  nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az  óvodavezető, illetve a  (2)  bekezdés szerinti esetben az  óvodavezető vagy a  fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az  óvodába jelentkező gyermek 
szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a  területileg illetékes védőnőtől származó, a  védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(3b) Amennyiben az  óvodavezető, illetve az  általa vagy a  fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére 
a  szülő a  védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az  óvodavezető, illetve az  általa vagy a  fenntartó által 
szervezett bizottság jogosult az  életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. 
Amennyiben az  óvodavezető, az  általa, illetve a  fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három 
időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, 
úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és 
ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.”
 
smileysmiley
 
 

 

Profilkép


Elérhetőség

Balaton Óvoda

1055 Budapest, Balaton utca 10.

+36/1/312-1415

balatonovi@gmail.com

Statisztika

Most: 1
Összes: 78745
30 nap: 881
24 óra: 49