Balaton Óvoda Alapítvány

Adószám:18113437-1-41 

Bankszámlaszám: 11705008-20485746

Cím: 1055 Budapest, Balaton utca 10.

Telefon: 312 1415

e-mail: balatonovi@gmail.com

A Balaton Óvoda Alapítvány 2004-ben jött létre nevelőtestületi és szülői összefogással a Balaton Óvodába járó gyermekek és a nevelőközösség támogatására.

Az Alapítvány célja:

 • támogassa és segítse a Balaton utcai óvodás gyermekek nevelését, képességfejlesztését, valamint ismeretterjesztését,
 • a mozgásszegény környezetben élő belvárosi gyermekek mozgásfejlesztése, egészséges életmódra nevelése.
 • az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felzárkóztatása,
 • személyiségfejlesztés a játéktevékenységen, valamint a környezet és a természetvédelem ismeretén, szeretetén keresztül.

A célokon belül elsődlegesen, de nem kizárólagos jelleggel az alapítvány feladatai:

 • egészséges életmódra nevelés keretében sportolási lehetőségek biztosítása a kiemelten szociálisan rászoruló gyermekek számára,
 • környezet és természetvédelmi ismeretek, tapasztalatok széleskörű lehetőségének biztosítása természetes környezetben (nyaraltatás, kirándulás, stb.)
 • személyiség-, képességfejlesztés és játéktevékenységeken keresztül,
 • játékeszközök folyamatos cseréje, bővítése,
 • tehetséggondozás,
 • önképzés, továbbképzés támogatása,
 • művészeti tevékenységek minél szélesebb körű megismertetése, gyakorlati alkalmazása,
 • ünnepek méltó és a hagyományoknak megfelelő ápolása,
 • a helyi program megvalósításához megfelelően minden olyan tevékenység, mely az óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.

A Balaton Óvoda Alapítvány közhasznú tevékenységét a jogszabályban előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.

A Balaton Óvoda Alapítvány tevékenységét a Balaton Óvoda nevelőközösségének nevelési elveihez és céljaihoz, aktualitásokhoz igazodva végzi. Céljainak megvalósításához pályázatokat ír, támogatókat keres, felhasználja az adó 1%-ok felajánlását.

A Balaton Óvoda Alapítvány céljait kirándulások-, családi napok, koncertek, színházi előadások, különféle foglalkozások helyben és külső helyszíneken stb. szervezésével valósítja meg. Az óvodás csoportok részére játékokat, berendezési tárgyakat, eszközöket stb. vásárol. Színesíti az ünnepek megvalósulását dekorációs kellékek, tárgyak vásárlásával, előadók, szakemberek, művészek meghívásával.