Rólunk

Intézményünk tevékenységét tekintve 125 éves múltra tekint vissza.

A Belváros szívében helyezkedik el. Az elmúlt 10 évben sokat változott óvodánk környezete, zöld területekkel és sportlétesítményekkel bővült. A környező játszóterek családbaráttá fejlődtek. A sportolási lehetőségek télen-nyáron adottak a lakosság, így az óvodánkba járó gyermekek számára is.

Tapasztalt nevelők

Az 5 óvodás csoportban tíz szakképzett felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, és egy fő gyógypedagógus dolgozik. Pedagógusaink képzési és önképzési iránya a nevelési program eredményes megvalósulását segíti.

Pedagógusaink jól képzettek a projekt módszer alkalmazása, az innovatív mozgásfejlesztés, a művészeti nevelés, a környezeti nevelés, az érzelmi nevelés területén.

Az együttműködő kommunikáció módszereit alkalmazzák nevelőmunkájukba, az asszertív párbeszédre törekvő magatartás jellemzi nevelőközösségünket.

Belső igényük a szakmai színvonal emelése, az önképzés, önfejlesztés, a reflektív pedagógiai munka.

Szívesen mutatják meg gyakorlati munkájukat, tanulnak egymástól.

Három pedagógiai és egy gyógypedagógiai asszisztens segíti a nevelő munkát. Asszisztenseink nagyfokú gyermekszeretettel, pedagógiai vénával, a szakma iránti alázattal nap, mint nap sokat tesznek a nevelő munka sikeres megvalósulásáért.

Nevelőmunkánk a pedagógiai munkát segítő kollégák nélkül nem lenne teljes, ők azok , akik megteremtik munkánk feltételeit, részt vesznek a csoport életében.

Dajkáink (7 fő) szakképzettek, elkötelezettek, igényesek, elhivatottak. Részt vesznek a gyermekcsoportok gondozásában, szükségleteik kielégítésében, a környezet rendben tartásában.

Óvodánk óvodatitkára koordinálja a befizetéseket, a napi étkezések lemondását, kezeli az irattárat, a számítógépes rendszert működteti. Napi kapcsolatot ápol a szülőkkel-kollégákkal, akik kérdéseikkel- kéréseikkel bátran fordulnak hozzá, számíthatnak problémamegoldó képességeire, szaktudására.

Intézmény jövőképe:

Intézményünk a 125 éves tradícióját megőrizve, váljon képessé az innovációk befogadására.

Őrizzük meg a nyugodt, szeretetteljes, érzelemgazdag belső légkört, ahol gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát, ahol az együttes munka az értékmutató. Élményközpontú nevelésünk a gyermeki jogok tiszteletben tartásával valósuljon meg.

A ránk bízott gyermekek legyenek a világra nyitott, lelkileg egészséges, befogadó, elfogadó, türelmes, megértő személyiségűek. Tudjanak alkalmazkodni a különböző helyzetekhez, érdeklődésük legyen aktív, szívesen tevékenykedjenek. Testileg és lelkileg egészségesen fejlődő, az anyanyelvüket választékosan beszélő, gondolatvilágukat világosan kifejező, környezetükre érzékeny, XXI.század kihívásainak megfelelő kompetenciákkal bíró gyermekekké váljanak.

Pedagógusainkat jellemezze gazdag, sokszínű módszertani kultúra, sokoldalú kapcsolatépítésre való törekvés igénye és képessége, összehangolt, nyugodt nevelőmunkát segítő attitűd; nagyfokú gyermekszeretet, szociális érzékenység, empátia, mentális teherbírás, fejlett problémamegoldó készség, környezettudatosság; felnőtt-gyermek, felnőtt-felnőtt kapcsolataiban hitelesség, kreativitás és önfejlesztő képesség; kompetencia alapú nevelést támogató szemlélet, esélyegyenlőséget, hátrányt csökkentő, a szülőföldhöz való kötődést segítő pedagógus attitűd.

Óvodánk tárgyi felszereltségét a környezettudatos, energiatakarékos és biztonságos berendezés, a megfelelő és elegendő hely, a tartós jó minőségű használati tárgyak, a természetes anyagok megléte jellemezze.